Contact

 
 
 
Header image
logo_2.jpg
 
 
 
 

Contact us at

Fakturačná adresa (adresa sídla):

Občianske združenie WUTAI Slovakia                           José Luis Serra Flores - WUTAI
Košická 41                                                                          Košická 41
821 08 Bratislava                                                               821 08 Bratislava
Slovenská republika                                                         Slovenská republika

tel.: +421 907 745 042                                                      tel.: +421 915 509 482
email: wutai@wutai.sk                                                     email: wutai@wutai.sk

Bankové spojenie:                                                            Bankové spojenie:
Peňažný ústav: VOLKSBANK                                          Peňažný ústav: VOLKSBANK
Č.účtu/kód: 4020119402/3100                                       Č.účtu/kód: 4040262206/3100


IČO: 42176697                                                                   IČO: 45377863
                                                                                              DIČ: 1081808530
registrované na MVSR,                                                                                                                              číslo spisu VVS/1-900/90-352 35

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky  na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár:

 CAPTCHA ImageRefresh Image